Hvis klubbens medlemmer ønsker andre kurser end PADI OWD og AOWD, så afholder klubben jævnlig disse, eller hjælper med tilrettelæggelsen af disse.

Af andre kurser kan nævnes:

  • Rescue Diver
  • Basic Nitrox
  • Advanced Nitrox
  • DiveMaster
  • Trimix
  • ?

Det er forskelligt hvilken organisation kurserne bliver udbudt gennem, da det afhænger af instruktøren.

Klubben stiller ikke krav om bestemte organisationer til bestemte kurser.